"Ενοικιαστης δεν πληρωνει το ενοικιο - Διαδικασια εξωσης ενοικιαστη - εξπρες (express) εξωσεις" του δικηγορου Θεσσαλονικης Γεωργίου Γκαντή


Συχνό φαινόμενο αποτελεί πλέον το γεγονός αδυναμίας είσπραξης των ενοικίων, έτσι οι ενοικιαστές είναι αντιμέτωποι με την έξωση τους από το μίσθιο (μισθωμένη κατοικία ή κατάστημα). Προς ενημέρωσή σας παρατίθεται η διαδικασία έξωσης του ενοικιαστή και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προστατευθεί ο ιδιοκτήτης – εκμισθωτής, έναντι του κακοπληρωτή ενοικιαστή – μισθωτή.


Έκδοση Διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων

Η διαδικασία για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου είναι πιο σύντομη διαδικασία για την έξωση ενοικιαστή – μισθωτή. Για την έκδοση της διαταγής απόδοσης μισθίου, απαιτείται η ύπαρξη έγκυρης και έγγραφης σύμβασης μίσθωσης, η καθυστέρηση μισθώματος από δυστροπία του ενοικιαστή και αλλά και να έχει προηγηθεί έγγραφη όχληση (εξώδικο) του μισθωτή τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από την κατάθεση της διαταγής αποδόσεως της χρήσης του μισθίου και η μη πληρωμή του οφειλόμενου μισθώματος μέσα στον χρόνο αυτό. Η έκδοση της διαταγής είναι ζήτημα ημερών και αποτελεί εκτελεστό τίτλο για την περαιτέρω διαδικασία της έξωσης.

Σε περίπτωση λοιπόν που αντιμετωπίζετε πρόβλημα πληρωμής των ενοικίων με τον ενοικιαστή σας, πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε δικηγόρο έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες κάθε φορά διαδικασίες.